System Minimum Requirements

 • ระบบปฏิบัติการณ์ : iPhone X
 • หน่วยความจำ : 3GB LPDDR4X SDRAM
 • พื้นที่ติดตั้ง : 4.5 GB

System Recommend Requirements

 • ระบบปฏิบัติการณ์ : iPhone Xs
 • หน่วยความจำ : 4GB LPDDR4X SDRAM
 • พื้นที่ติดตั้ง : 5 GB

System Minimum Requirements

 • ระบบปฏิบัติการณ์ : android 4 (Kitkat)
 • หน่วยความจำ : 3GB
 • พื้นที่ติดตั้ง : พื้นที่ว่าง 4.5 GB

System Recommend Requirements

 • ระบบปฏิบัติการณ์ : android 8 (Oreo)
 • หน่วยความจำ : 4GB
 • พื้นที่ติดตั้ง : พื้นที่ว่าง 5 GB

System minimum Requirements

 • OS : Windows 7 SP1 หรือมากกว่า
 • CPU : Dual Core หรือสูงกว่า
 • หน่วยความจำ : Ram 4 GB
 • Graphics : HHD 5 GB
 • Direct X 9.0c หรือสูงกว่า
 • การเชื่อมต่อ : อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

System Recommend Requirements

 • OS : Window 10 64bit
 • CPU : Intel Core i5
 • หน่วยความจำ : Ram 8 GB
 • Graphics : HHD 5 GB
 • Graphics card VGA NVIDIA Geforce 1050 or higher / Radeon RX 470 or higher
 • DirectX version 11 or higher
 • การเชื่อมต่อ : อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ ‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว'